Energiatehokkuutta uudella tavalla

ACS480 sarja on yksinkertaistetusti pienempi sisar ACS580 sarjalle. Laitteet jakavat saman käyttöliittymän (ohjauspaneeli ja Drive composer-ohjelmointityökalu), EMC tason (C2), sekä kenttäväyläsovittimet. Yhtenäinen rintama ominaisuuksissa mahdollistaa laitteen saumattoman integroinnin olemassa olevaan infrastruktuuriin. ACS480 toimii loistavana lisänä aikaisempaan ACxx80 (380, 480, 580 ja 880) -laitekantaan tai esimerkillisenä esikoisena sarjan puolesta.

ABB:n M2BAX valurautamoottoreiden suunnittelun ajavina tekijöinä ovat toimineet laatu ja kustannustehokkuus. Moottorien rakenne soveltuu monipuolisesti eri ympäristöihin ja asennuksiin, täyttäen viimeisimmät määräykset energiatehokkuuden osalta. Moottori on muokattavissa tyypillisimpiin sovelluksiin (rullalaakeri, termistori, jne.) ja tämän ominaisuuden ansiosta mukautuu joustavasti eri käyttäjien tarpeisiin.

Taajuusmuuttaja + moottori -paketit vakiosovelluksiin

Alla olevassa listassa on muodostettu pareja ACS480 ja M2BAX tai M3BP (18,5-22 kW) moottoreista. Moottoreiden jännitteet ovat 230/400 V, napaluku on 4 ja asennusasennot: tassu (B3)/laippa (B5). Moottoreiden tehot vastaavat taajuusmuuttajien referenssitehoa ja soveltuvat käytettäväksi kyseisten taajuusmuuttajien kanssa.

Sähkönumero Laite Sähkönumero Laite Teho (kW)
8624496/

8625179

3GBA082410-ASD/

3GBA082410-BSD

3804564 ACS480-04-02A7-4 0,75
8624497/

8625180

3GBA092120-ASD/

3GBA092120-BSD

3804565 ACS480-04-03A4-4 1,1
8624499/

8625182

3GBA092010-ASD/

3GBA092010-BSD

3804566 ACS480-04-04A1-4 1,5
8625078/

8625185

3GBA102520-ASD/

3GBA102520-BSD

3804567 ACS480-04-05A7-4 2,2
8625080/

8625187

3GBA102810-ASD/

3GBA102810-BSD

3804568 ACS480-04-07A3-4 3
8625082/

8625189

3GBA112410-ASD/

3GBA112410-BSD

3804569 ACS480-04-09A5-4 4
8625084/

8625191

3GBA132210-ASD/

3GBA132210-BSD

3804570 ACS480-04-12A7-4 5,5
8625085/

8625192

3GBA132250-ASD/

3GBA132250-BSD

3804571 ACS480-04-018A-4 7,5
8625086/

8625193

3GBA162410-ASF/

3GBA162410-BSF

3804572 ACS480-04-026A-4 11
8625087/

8625194

3GBA162420-ASF/

3GBA162420-BSF

3804573 ACS480-04-033A-4 15
8622153/

8622157

3GBP182410-ASL/

3GBP182410-BSL

3804574 ACS480-04-039A-4 18,5
8622159/

8622160

3GBP182420-ASL/

3GBP182420-BSL

3804575 ACS480-04-046A-4 22

 

Miksi ABB paketti?

Yllä olevat ACS480 + M2BAX tai M3BP paketit soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi huippuimurien 2-nopeusmoottorien korvaukseen kompaktin rakenteen ja energiatehokkaan yhteistoimintansa ansiosta.

 

ABB

Teksti:
ABB Oy

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.

ACH580 -sarjan tulokkaassa on integroitu pääkytkin

Kompakti, tehokas ja helppokäyttöinen. ACH580 taajuusmuuttaja kiteyttää nämä kaikki ominaisuudet tuoreeseen, nykyaikaiseen ja kustannustehokkaaseen pakettiin.

ACS480 – Uusi taajuusmuuttajasarja keskusasennuksiin

Loppukäyttäjän ystävä ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.