Mika Laukkanen
Tekninen asiantuntija,
SLO Oy
8.4.2020

Digitaalisten tilauskanavien ja automatisoitujen prosessien merkitys on korostunut uudenlaisessa tilanteessa. Olemme ottaneet lyhyessä ajassa ison harppauksen kohti virtuaalisempaa yhteiskuntaa. 

Moni yritys on tällä hetkellä uusien toimintamallien ja haasteiden edessä; Työntekijöiden, asiakkaiden ja toimittajien liikkumista rajoitetaan ja kaikki soveltuva tehdään etätyöskentelynä. Perinteiset kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset ovat minimissään ja kaikki ihmiskontaktia vaativat prosessit mietitään uudelleen. 

Digitalisaatio ja robotiikka edistävät tehokkuuden lisäksi turvallisuutta 

SLO:ssa digitaaliset tilauskanavat mahdollistavat tarvikkeiden saannin työmaalle ilman käyntiä noudossa, ja logistiikassa 2/3 asiakkaille lähtevistä tuotteista käsittelee varastoautomaatti, jolloin henkilökunnan tarvitsee käsitellä niitä mahdollisimman vähän. Näin SLO pystyy palvelemaan asiakkaitaan turvallisemmin, mutta kuitenkin tehokkaasti. Yritykset, joiden liiketoimintamalli sen mahdollistaa, vahvistavat nyt omia vastaavia prosessejaan. 

Nyt tarvitaan varmaa digitaalista toimintaympäristöä 

Suomi on edelläkävijä digitalisaatiossa, mistä on nyt etua pandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Vuosikymmeniä sitten asetetut tavoitteet nopeista laajakaistoista ja yhteyksistä mahdollistavat nyt toiminnan kansainvälisen kriisin keskellä. 

Esimerkkejä Suomen panostuksista 

  • Kantaverkkoon ja verkkoyhtiöiden toimintavarmuuteen on panostettu vuosia. Suunnittelu, automaatio ja maakaapeloinnin lisääminen varmistavat sähkön saannin myös haasteellisina aikoina. 
  • Teleyhtiöiden verkkoratkaisut mahdollistavat modernien kommunikointivälineiden käytön yritysten, viranomaisten ja kansalaisten kesken. 

Kriisin aikana automaatiosta on apua teollisille yrityksille 

  • Teollisuudessa automaatiosta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää etätyöskentelyssä. Prosesseja voidaan tarkastella etäyhteyden kautta. 
  • Tehdassalin infraa vahvistavat konenäkö ja robotiikka ovat virukselle immuuneja ja pystyvät jatkamaan muuttumattomana työtä poikkeustilanteesta huolimatta. 

Olen vakuuttunut, että tämä trendi tulee jatkossa kasvamaan. Kun pandemiakriisi on selätetty, on aika vahvistaa yritysten digitaalisia valmiuksia. Tehdään se yhdessä. 


Lue muita kirjoituksiamme

Tässä on sinulle lisää kiinnostavaa luettavaa:

⇒  Huoltovarmuutta varmistamassa

Hyvin hoidettuna työturvallisuudessa on vain voittajia

Yhteisöllisyys on turvaa

 

Moottorin asennusasennot ja käyttöikä

Tyypillisesti moottoria tilattaessa asennusasennoksi oletetaan vaaka-asento, joko tassuilla (IMB3/IM1001) * tai laipalla (IMB5/IM3001) *, jollei muuta ole tilauksella mainittu. Voiko tällaisen moottorin sitten asentaa esimerkiksi pystyasentoon akseli alas- tai ylöspäin? Pääsääntöisesti kyllä voi, kunhan muutama asia huomioidaan.  

OMRONin S8VK-S-hakkurivirtalähteet

Maailman pienimpien* hakkurivirtalähteiden sarja

Teollisuuskiertue tavoitti jälleen satoja ammattilaisia

Teollisuuskiertueen 2019 jälkeen on aika vielä kerran kiittää asiakkaitamme, toimittajia sekä suuren taustatyön tehneitä SLO:n ammattilaisia. Kiertuetta voidaan pitää onnistuneena monelta kannalta. Koimme lukemattoman määrän mielenkiintoisia asiakastapaamisia, vierailimme vaativissa teollisuuskohteissa ja saimme verkostoitumismahdollisuuksia asiakkaidemme ja toimittajien kanssa.