Allan Sothmann
myyntijohtaja, sähkönjakelu ja teollisuus,
SLO Oy
31.8.2021

Talouden ja teollisuuden kehitys ja näkymät maailmalla ja Suomessa näyttävät positiivisilta. Suomen teollisuuden liikevaihto on kasvanut tänä vuonna helmikuusta lähtien ja mikä tärkeää, uusien tilausten kasvu on ollut vielä suurempaa.

Teollisuuden luottamusindikaattori on myös noussut viime vuoden aallonpohjasta ja on jo ylittänyt selvästi pitkän aikavälin keskiarvon. Asiantuntijoiden mukaan kehitys ei välttämättä ole pelkästään lyhytaikainen valtioiden merkittävistä elvytyspaketeista johtuvaa, vaan kestävämpi kasvu on myös taustalla.

Samaan aikaan raaka-aineiden saatavuusongelmat maailmassa ja raju hintojen nousu ovat aiheuttaneet haasteita. Ennusteiden mukaan teollisuuden raaka-aineiden hintapaine tasoittuu, mutta nopeaa laskua ei olisi kuitenkaan odotettavissa.

EU tulee arvioimaan yritysten liiketoimintojen vaikutusta kestävään kehitykseen entistä tarkemmin, jolloin yritysten pitää toimia. Pelkkä viherpesu ei riitä.

Yksi merkittävistä asioista, mikä tulee vaikuttamaan yrityksiin ja markkinaan Euroopassa tulevina vuosina, on ESG (Environmental, Social, Governance) – eli tuttavallisemmin Kestävä Kehitys ja erityisesti päästövähennykset ja ilmastotavoitteet. EU suunnittelee mekanismia, missä yritysten liiketoimintojen vaikutusta kestävään kehitykseen ja erityisesti ilmastotavoitteisiin arvioidaan entistä tarkemmin. Tämä tulee vaikuttamaan myös yritysten kiinnostavuuteen sijoituskohteina. Jatkossa pelkkä viherpesu ei siis enää riitä.

Me SLO:ssa haluamme olla omalta osaltamme viemässä kehitystä eteenpäin ja auttaa asiakkaitamme näissä tavoitteissa.

Haluamme aktiivisesti asiakkaidemme kanssa toimintoja kehittämällä mahdollistaa entistä kannattavamman liiketoiminnan kasvavilla markkinoilla.

Olemme kasvattaneet tuotteiden varastotasojamme jo kesällä, jotta toimitusvarmuutemme pysyy korkealla tasolla ja asiakkaidemme prosessit eivät vaarannu materiaalipuutteiden vuoksi. Tämän tavoitteen eteen teemme jatkuvasti työtä. Tuotteiden toimitusvarmuus on tutkitusti asiakkaidemme mielestä tärkein asia ja meille palvelumme ykkösmittari.

SLO kuuluu maailmanlaajuiseen Sonepar- konserniin ja olemme osa konsernimme vastuullisuusohjelmaa. Olemme sitoutuneet osaltamme Pariisin ilmastosopimukseen ja vähentämään hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuus tarkoittaa meille ilmastotekojen lisäksi myös yhteiskuntavastuuta ja liiketoiminnan eettisen koodin noudattamista. Tutustu tuoreeseen SLO Vastuullisuusraporttiin verkkosivuillamme » sekä Sonepar- konsernin kestävän kehityksen ohjelmaan »

SLO on liittynyt mukaan myös EcoVadis-Business Sustainability Rating -ohjelmaan, jotta pystymme vertaamaan edistymistämme konkreettisesti ympäröivään maailmaan.

Menestyksekästä loppuvuotta yhdessä!


Kuva: Adobe Stock

Suojaletkut vaativiin teollisiin ympäristöihin

Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.

PCE pistokytkimet, moottorinsuojakytkimet ja keskukset teollisuuteen ja muihin vaativiin käyttöympäristöihin

Itävaltalainen PC Electric (PCE) on yksi maailman suurin pistokytkimien ja pistorasiakeskuksien valmistaja.

VACON® 100 -taajuusmuuttajilla tehokkuutta ja säästöjä Kevitsan kaivosprosesseihin

Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistama Kevitsan kaivos Sodankylässä on Suomen suurin avolouhos, joka työllistää yli 500 henkilöä. Vuonna 1987 löydetty Kevitsan mineraaliesiintymä on yksi Suomen suurimmista. VACON®-taajuusmuuttajat tehostavat kaivoksen useita eri prosesseja ja tuovat säästöjä.