Erikoispylvästyö läpivietiin aikataulussaan SLO:n projektiosaamisella

Vaasan kaupungin kuntatekniikan yksikkö halusi maisemoida kiertoliittymän alueen historiaa kunnioittaen ja toteutti projektin yhteistyössä valaisinpylväsvalmistaja Tehomet Oy:n ja SLO:n kanssa. Erikoispylväsosaamisen ja projektihallinnan kokonaisuudella saatiin toteutettua laadukas ja näyttävä kiertoliittymä aikataulun mukaisesti.  

Ajatus lähti oluesta

Pukinkulman kiertoliittymä. Kuva: Tehomet Oy

Vaasan kaupunki toi palan paikallista historiaa kaikkien ulottuville maisemoimalla Pukinkulman kiertoliittymän erikoisvalaisinpylväällä. Teema kohdentui oluen valmistukseen alueella vuosina 1890 -1987 toimineen panimon innoittamana. Vaasan Mustasaaressa perustettu panimo toimi valtakunnallisesti, panimoita oli Vaasan lisäksi, Kokkolassa, Lahdessa ja Oulussa. Kiertoliittymän rakennustyön ajoitus oli otollinen; perinteitä jatkanut uusi Bockin panimo oli aloittanut toimintansa Vaasan Pukinkulmalla vain hetkeä aikaisemmin.

Vision toteuttajaksi valittiin johtava erikoispylväiden valmistaja

Vaasan kaupungin projektin pääkumppaniksi valikoitui Tehomet Oy, joka on pohjoismaiden johtava valaisinpylväiden valmistaja. Perusvalikoimaan kuuluu teräs-, puu- ja alumiinivalaisinpylväät. Tilauksesta yritys suunnittelee ja toteuttaa Pukinkulman kaltaisia erikoisvalaisinpylväitä.

Tehometin myyntijohtaja Sami Lukkarinen kertoo, että Vaasan kaupungin visiona oli yksi korkea pylväs, joka valaisee koko liittymän. Tätä ajatusta lähdettiin työstämään ja toiveiden pohjalta tehtiin kolme erilaista malliehdotusta. – Tehometin poikien kanssa mietittiin, mikä voisi olla, muistelee Vaasan kaupungin sähköteknikko Harri Heino. Lopullisessa valinnassa päädyttiin ohrantähkään, joka edustaa oluen pääraaka-ainetta.

Projekti pysyi alkuperäisessä aikataulussa ja vastoinkäymisiltä vältyttiin.
Harri Heino, Vaasan kaupunki

Projektikokonaisuus SLO:n hallussa

Yhteistyö lähti hyvin liikkeelle ja kaikki olivat kokonaisuuteen tyytyväisiä. SLO:n rooli oli pitää projekti kasassa. – Käytännössä se tarkoitti eri toimittajien tavaravirtojen hallintaa ja toimitusten aikatauluttamista, Sami Lukkarinen ynnää. Harri Heino puolestaan korostaa, että projekti pysyi alkuperäisessä aikataulussa ja vastoinkäymisiltä vältyttiin.

– Yhteistyötä on tehty pitkään ja se on aina toiminut saumattomasti, painottaa Sami Lukkarinen. Matkan varrella on toteutettu useampi projekti hyvällä menestyksellä. Esimerkkinä vuoden 2017 Mikkelin asuntomessualueen puiset, dekoratiiviset valaisinpylväät, joiden raaka-aineena on käytetty kyseiseltä messualueelta pois raivattua puustoa.

Laaja myymäläverkosto ja keskusvaraston sopimusvalikoima auttavat projekteissa

Projektien haavoittuvin osa on aikataulu. Siksi luotettava partneri on äärimmäisen tärkeä. Sami Lukkarinen arvostaa laajaa myymäläverkostoa, täsmällistä logistiikkaa sekä SLO:n ulkovalaistusmyyjien asiantuntevaa ja raudanlujaa osaamista niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kaupassa. Varmuutta tuo myös Tuupakan keskusvaraston laaja sopimusvarastointivalikoima, jolla toimitusajat pystytään pitämään lyhyinä, kun tuotteita on aina saatavilla.

Sähköteknikko Harri Heinon kolme vinkkiä projektin läpivientiin

  • Hyvä suunnittelu. Muista projektien aikataulutuksen välitarkastukset!
  • Luotettava kumppani. Onnistuneen projektin perustan luo molemminpuolinen luotto.
  • Laatu. Raaka-aineista ei pidä tinkiä ja suunnitelmat tulee tehdä kunnolla.

Linkkejä

Lue myös

Näin saneerattiin valaistus kohteessa Kiinteistö Oy Poha-Pysäköinti


Kuva: Tehomet Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
markkinointisuunnittelija
SLO Oy

Hyvä valaistus tehostaa vuorotyötä ja parantaa viihtyisyyttä Orthexilla

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja, jonka tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax. Lohjan tehtaalla on käynnissä valaistuksen saneerausprojekti osana yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmaa. Tehtaan tuotantotilojen valaistus uusitaan vaiheittain ja nyt on ensimmäinen vaihe valmis.

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen

Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

ANDRITZ luottaa SLO:n asiantuntijuuteen

Vientiprojekti hallinnoitiin SLO:n palvelulla ANDRITZ Oy on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajia. SLO on ANDRITZin pitkäaikainen kumppani ja pääsi mukaan Etelä-Amerikassa sijaitsevan sellutehtaan projektiin, jossa nostettiin tuotantokapasiteettia. SLO etsi tiukassa aikataulussa oikeat tuotteet, dokumentoi sekä pakkasi rahdin valmiiksi valtamerimatkalle.  SLO:n ja ANDRITZin yhteinen tekeminen on alkanut vuonna 2007. Toistakymmentä vuotta jatkunut yhteistyö syveni ja laajeni kansainvälisessä sellutehtaan projektissa, jolloin asiakas käytti tuotehankintojen lisäksi SLO:n Vientipalvelua. Projektin kokoluokasta ja vaativuudesta kertoo se, että suunnittelupöydältä tuotteiden toimittamiseen käytettiin aikaa puoli vuotta. [caption id="attachment_14917" align="alignnone" width="750"] Kuva: Havainnekuva sellutehtaasta[/caption] SLO:lta projektin hallintaa palveluna [caption id="attachment_14909" align="alignright" width="329"] Vasemmalla Ilkka Anttila, teollisuuden myyntipäällikkö, SLO Oy ja oikealla Toni Rämö,  Senior Project Engineer, Pulp and Power Plant Automation, ANDRITZ Oy.[/caption] Vientipalvelu on SLO:n yksikkö, jossa myyntisihteerit ja asiantuntijat tarjoavat monipuolista osaamistaan kansainvälisten projektien hallintaan. He vertailevat ja tekevät tarjouksia, käsittelevät tilauksia, hallinnoivat ostotilauksia ja laskuttavat. Asiakasta varten nimetty myyntisihteeri hoitaa myös projektin toimitusaikavalvontaa ja valvoo pakkaamista. SLO valikoitui projektikumppaniksi luotettavuuden ja pitkän yhteistyön perusteella ANDRITZin vanhempi projekti-insinööri Toni Rämö sai vihiä SLO:n kyvykkyydestä kansainvälisissä projekteissa, kun SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila kävi esittelemässä palveluportfoliota, johon myös kansainväliset vientiprojektit moninaisine vaiheineen lukeutuvat. Kun sellutehtaan kapasiteetin kasvattaminen tuli ANDRITZille projektiksi, he ottivat yhteyttä.  - SLO on iso ja luotettava toimija. Päätökseen vaikutti myös pitkä yhteistyö ja aiemmin toteutetut projektit, kertoo Toni Rämö. Erityisvaatimusten täyttäminen ja ennakointi avainasemassa Ulkoistamalla projektin hallinnan ANDRITZ vapautti omaa aikaansa projektin muihin toimintoihin. Projektissa SLO hoiti asiakkaan puolesta kaapeleiden määrittelyn ja menekin laskemisen. Sellutehtaan sähkösuunnitelma oli tehty eteläamerikkalaisten standardien mukaan, jolloin johdinten värit ja vaipat eivät vastanneet suomalaista valikoimaa. SLO:n kaapeliasiantuntijat etsivät kohdemaan vaatimusten mukaiset suomalaiset vastineet ja laskivat koko projektin kaapelitarpeen kerralla, sillä Etelä-Amerikassa samaa kaapelia ei ollut saatavilla. Kaapeleita lähti rahtina Etelä-Amerikkaan yhteensä vajaa 10 kilometriä. Merirahtiin lähtevät kontit dokumentointiin ja kuvattiin viranomaisia varten. Se on tärkeää, koska viranomaiset ovat kirjallisten tietojen varassa. Jos matkan varrella tarvitaan tietoa sinetöityjen konttien sisällöstä, viranomaisilla on käytössä vain kuvat ja dokumentit.  "SLO:ssa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa. " - Ilkka Anttila, SLO Oy Tuotteet kerralla oikein ja täsmällisessä aikataulussa ANDRITZin vientiprojektissa kriittinen elementti oli laivauksen tiukka ja kiireinen aikataulu. SLO koordinoi koko ajan toimituksia ja piti huolen, että tilaukset saatiin ajallaan kontteihin - Vaihtoehto olisi ollut lentorahti ja se on kallista, korostaa Toni. Koska tilausten oikeellisuus ja aikataulutus olivat tärkeässä roolissa, käytettiin niitä onnistumisen mittarina.  -Oikein onnistunut projekti, sillä kaikki saatiin laivaan ja työmaalle ajoissa. Käyttäisimme ilman muuta SLO:n palveluita uudestaankin, painottaa Toni. SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila kiittelee ANDRITZin ammattimaista tapaa, joilla asioita saatiin vietyä vaivattomasti eteenpäin. – Se oli mielenkiintoinen projekti ja sain olla siinä mukana alusta loppuun asti. Tuli hyvä olo, kun kaikki meni hyvin, arvioi Ilkka. Haasteilta vältyttiin jatkuvalla yhteydenpidolla Projektin kannalta merkittäviä haasteita ei kohdattu. Vaikka kaapelitarve oli määrällisesti suuri, saatavuudesta ei syntynyt ongelmaa, koska SLO oli jatkuvasti yhteydessä sekä toimittajaan että asiakkaaseen. - SLO:ssa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa, kiteyttää SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila. SLO:n tarjoama palvelukokonaisuus ANDRITZille Tuotteiden ja kaapeleiden määrittely ja menekin laskeminen. Muun muassa ulkomaalaiset kaapelistandardit eroavat Suomen standardeista, jolloin tilaukseen piti löytää oikeat tuotteet suomalaisesta valikoimasta. Dokumentointi Toimitusaikavalvonta Kontitus     [su_note note_color="#eceef0" text_color="#000000"] Mikä yritys? ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG. [palsta][1-2] Missio Yritys tukee asiakkaitaan menestymään innovatiivisella ja laadukkaalla suunnittelulla ja palvelulla. ANDRITZIN missioon kuuluu muodostaa vahvoja ja kestäviä suhteita, joilla on myönteinen vaikutus omiin teollisuusalan asiakasyrityksiin. [/1-2][1-2] Visio Yksi maailman johtavista yrityksistä valituilla markkinoilla. ANDRITZ suhtautuu intohimoisesti innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Teknologia- ja laatujohtajana se haluaa tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkailleen ja osakkeenomistajille sekä varmistaa pitkäaikaisen kannattavan kasvun jatkumisen. [/1-2][/palsta] [/su_note]