Suomessa talvi vaikuttaa teollisten kohteiden toiminallisuuteen.  Saattolämmityksellä minimoidaan huoltovälit ja varmistetaan toimivat prosessit silloin, kun toimintaympäristö on haastava kylmyyden takia. Tässä kirjoituksessa käymme läpi saattolämmityksen sähköisiä ratkaisuja.

Sähkölämmityksellä varmistetaan toimintaympäristö

Useimmissa kohteissa sähkölämmityksellä varmistetaan säiliön, putkiston tai prosessikentän ympäristön oikea toimintalämpötila. Käytännön toteutus tapahtuu vastuskaapeleilla tai seuraamalla ja säätämällä lämpötilaa antureilla sekä termostaateilla.

Tärkeää on tunnistaa järjestelmäkokonaisuus

Lopputuloksen onnistumisen prosenttiosuus on suorassa suhteessa suunnittelussa käytettyyn aikaan. Tarkkojen suunnitelmien lisäksi kannattaa hyödyntää kehittyneitä laskentaohjelmia. Näin saadaan hyödynnettyä valmistajien  kokemukseen perustuva tietämys.

Suunnittelun sudenkuopat

Suunnittelu saattaa epäonnistua, jos…

  1. kohteessa ei huomioida asennuspaikan erityisvaatimuksia,
  2. käytetään vääriä materiaaleja tai
  3. sähkösaaton suunnittelijalla on väärät lähtötiedot tai kokoonpanokuvat puuttuvat. Oikeilla tiedoilla varmistetaan, että kohdetta lämmitetään oikealla teholla.

Huomioi sähkösaatoissa käytettävien lämmityskaapeleiden:

  • Eristysvaatimus
  • Mitoituslämpötilat (kohteen tavoitteena oleva lämpötila lämmityksen aikana)
  • Altistuslämpötilat (jännitteisinä ja jännitteettöminä)
  • Mahdolliset lämpöpistekuormat
  • UV-suojaus
  • Prosessissa esiintyvät lämpötilaerot
  • ATEX-tilat

Tasainen lämmitys oikeilla teknisillä ratkaisuilla

Kaapeleiden tasalaatuisuus ja tekniset ominaisuudet takaavat pitkän käyttöiän ja varmistavat myös muuttumattoman lämmityksen. Vaatimusten pohjalta valinta kohdistuu usein eristemateriaaliratkaisuihin, jotka ovat mineraalivahvistettuja, silikonipohjaisia ja lämmönkestäviä. Polytetrafluorieteeni eli Teflon (PTFE) on myös suosittu eristemateriaali.

Muista oikea mitoitus

Oikealla mitoituksella varmistetaan toiminnallisuus ja saavutetaan kustannussäästöjä, kun kohteen lämpöhäviö ja tarvittava lämmitysteho huomioidaan. Mikäli järjestelmä on suunniteltu ja mitoitettu huonosti, on vaarana että kohde jäätyy. Huonosta tasapainosta seuraa myös prosessin epäedullinen toiminta tai jopa keskeytyksiä tuotannossa.

Ongelmia syntyy asennusvirheistä

Saattopiirin mahdollisia teknisiä ongelmia voivat aiheuttaa kaapelin mekaaniset vaurioitumiset, väärät liitosmenetelmät kytkentäpisteissä (heikot kontaktit), mekaaninen rasitus (kaapelin taivutussäteen ylittäminen) tai terävät pinnat asennuksessa.

Noudata asennuksen aikana on valmistajan ohjeita ja huolellisuutta sekä annettuja asennusmääräyksiä!

Hyvä dokumentointi kertoo ammattimaisesta asennustyöstä

Asianmukaisesta dokumentoinnista käy selkeästi ilmi sekä suunnittelijan että toteuttajan laatimat ja varmistamat johdotus- ja piirikaaviot.

Koestuspöytäkirjaan liitetään lämmitystaulukko, josta käy ilmi käytetyt tuoteratkaisut, ominaisuudet ja mahdollisesti valmistajan artikkelinumero sekä tuotantoerä. Mikäli ongelmia jälkikäteen tulee ilmi, voidaan dokumenttien avulla todentaa sopimuksenmukainen asennustapa ja oikeat menetelmät.

 

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Latausratkaisut kaikille sähköautoille

Myös Suomessa autojen tankkaus siirtyy huoltoasemilta kotipihoille ja erilaisille pysäköintipaikoille. Sähköautojen akustoihin tankataan tasavirtaa, joka muunnetaan verkosta auton omalla latauslaitteella, kytkemällä auto latauskaapelilla AC-latausrasiaan tai tasavirtana suoraan DC-latausaseman latauskaapelilla akustoon.

Jakokaappien esiasennus palveluna SLO:lta

SLO kokoaa ja kalustaa asiakkaiden ohjeistuksen mukaan räätälöityjä jakokaappeja. Valitsemalla esiasennetut jakokaapit vapautat paljon omaa varastointitilaa ja saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt kaapit  suoraan työmaalle toimitettuina. Lämpimissä ja kuivissa asennustiloissa kalustetut ja koestetut kaapit ovat järkevä valinta, joilla poistat asentajilta turhia työvaiheita maastossa.

Sertifioidulla yhteistyöllä parempaa mittaustekniikkaa

Value Provider –kumppanuusohjelma laajeni instrumentointituotteisiin SLO on saanut ensimmäisenä tukkuliikkeenä maailmassa ABB Value Provider -sertifikaatin koskien ABB:n instrumentointituotteita.